07. EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.ADANA
               İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
         
B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                         

Konu : Meclis Gündemi          

                                       

                                                                İ L A N

07 EYLÜL 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      Adana İli, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7629 ve 7630 nolu adalarda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 224 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

2.      İlimiz Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi 6462, 6463, 6465, adalarda Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.03.2016 tarih ve 114 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. 09.06.2015 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi.

 

               

 

      

 

 

Soner ÇETİN 
                      Belediye Başkanı

 

 

 

06.09.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI