07.NİSAN.2011 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K 

 

 

07 NİSAN 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri tabela isimlerinin türkçe olması talebi.

 

2-      Belediyemiz sınırları içerisinde çevreyi korumaya yönelik temizlik kampanyası talebi.

 

3-      Beyazevler mahallesinde bulunan 1 nolu çocuk ve dinlenme parkına isim verilmesi.

 

4-      Çukurova Kent Konseyinin Kurulmasına ilişkin Eğitim, Kanunlar, Kültür ve Sanat, Halkla İlişkiler, İnsan Hakları, Turizm, Kentsel Değişim ve Dönüşüm Komisyonu Raporu.

 

5-      Resmi Kurumların ilçemiz sınırları içerisine taşınması için tavsiye kararı alınmasına ilişkin Kanunlar, Çevre, İmar, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Kentsel Değişim ve Dönüşüm Komisyonu Raporu.

 

6-      Tapunun Kireçocağı Mahallesi, N34C21A (21.İ-III) Pafta, 7811 ada, 1 parsel ile Şambayadı Mahallesi N34D25A (22.H-IV) pafta, 5300 ada, 8-10-12-15 parsellerin imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Çevre, Emlak, AB Dış İlişkiler, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Ulaşım, Sağlık, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Turizm Komisyonu Raporu.

 

7-      Asfalt ve Kilit Taş Yapımı için İller Bankasından 10.000.000.TL. (On milyon lira) Borçlanma amacıyla Belediye Başkanına Yetki verilmesi.

ÇUKUROVA BELEDIYESI