5 OCAK 2012 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

05 OCAK 2012 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 1700'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      İlçemiz sınırları içerisinde bulunan semt pazarlarının tahsis şekli ve yıllık tahsis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler,                     Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

2-      İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Şambayadı Mahallesi, 5300 ada, 8 – 10 – 15 parseller, Belediyeevleri Mahallesi,           7014 ada, 5 parsel ile Beyazevler Mahallesi, 7357 ada, 4 parselin satışı için Encümene Yetki Verilmesine ilişkin, Plan Bütçe, İmar, Kanunlar, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler,                     Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

04.01.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı A. ÖZKUL

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI