8 MART 2012 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

08 MART 2012 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Kireçocağı Mahallesi, 7809 ada, 4 nolu parselin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsisi.

 

2-      Evsel Atık Bertarafı için uygulanacak tarifenin belirlenmesi.

 

3-      Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) Üye olunması ve Belediye Başkanına Yetki verilmesi.

 

4-      Kadın-Erkek Fırsat Eşitlik İhtisas Komisyonu Kurulması.

 

5-      05.03.2012 tarih ve 16 sayılı meclis kararının tashihi.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

07.03.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

                Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI