08 MAYIS 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                         B A Ş K A N L I K

                                              08 MAYIS 2013 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM    

1-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Huzurevleri Mahallesi, N34-C-21-B-4-B pafta, 5100 ada, 1-2 nolu parsellerin İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyonu Raporu.

2-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Huzurevleri Mahallesi, N34-C-21-B-4-B pafta, 5101 ada, 1-2 nolu parsellerin İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyonu Raporu.

3-    İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kireçocağı Mahallesi, N34-D-20-C-3-C pafta, 2195 parselin İmar Planı Değişikliğine İlişkin İmar, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

4-      22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği 9 dereceli 4 adet, 8 dereceli 1 adet Zabıta Memuru Kadros İhdası.

 

                                                                                          

                                                                                                                      Ekrem KANDEMİR

                                                                                                                     Belediye Başkan  V.                                                                                                                                                                                        

 

 

07.05.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ 

Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

      

ÇUKUROVA BELEDIYESI