04 MAYIS PAZARTESİ 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

                                                                       İ L A N

04 MAYIS 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      2014 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı
  2. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi 7811 Ada, 2 nolu parsel Şambayadı Mahallesi 11193 ada, 3 parsel ve 11187 ada 9 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

                                                                                                                     Soner ÇETİN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

29.04.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI