2 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                         T.C.

                                      ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                             B A Ş K A N L I K

Konu : Meclis Gündemi

 

                                                            İ LA N

                   02 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                          OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM          

 

1- Çukurova İlçesi şambayadı, Esentepe, Kabasakal, Kireçocağı Mahallerinde Adana Büyükşehir Beeldiye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 279 sayılı kararıyla kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.

 

                                                                                                               Soner ÇETİN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

01.08.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI