06 haziran 2012 çarşamba günü meclis gündemi

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

06 HAZİRAN 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Kanunlar, İmar,             Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,             İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm                  ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI