02 OCAK 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                             02 OCAK  2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                       BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                         OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

 

 

 

                                                                                                                                Soner ÇETİN     
                                                                                                                                Belediye Başkanı

  

 

 

 

27.12.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI