01 KASIM 2018 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                              01 KASIM 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi, 7164 ada 1-2-3 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.

 

 

 

Soner ÇETİN   
    Belediye Başkanı

 

 

31.10.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI