02 AĞUSTOS 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                

                                                                                           İ L A N

 

02 AĞUSTOS 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi sınırları içerisinde görme engellilere yönelik düzenleme ile Belediyeevleri Mahallesi 7055 ada, 1 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. İlimiz Çukurova İlçesi Karalarbucağı(Beyazevler) Mahallesi 7328 ada, 4 parselin 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan               1 adet itiraz.

 

 

 

                                                                                                                                               Soner ÇETİN                        

                                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

01.08.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI