5 HAZİRAN 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi                                                                                   

05 HAZİRAN 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Güzelyalı, Toros, Yurt, Huzurevleri, Belediyeevleri ve 100.Yıl Mahalleleri sınırları içerisinde  kalan kesinleşmiş 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hataların düzeltilmesine yönelik İmar Planı Değişikliği.
  2. 2.      Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare mahkemesinin Esas 2014/2821 dosyasında yürütmeyi durdurma kararının görüşülmesi
  3. 3.      Kadro İhdası.
  4. 4.      Sözleşmeli personelin 2015 yılı için aylık ücretlerinin belirlenmesi.
  5. 5.      Kadro Değişikliği.

 

 

                                                                                                                         Soner ÇETİN                      

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

04.06.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI