04 HAZİRAN 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi                                                                                    

04 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun  Yurt Mahallesi, 6406 ada da 1/1000 Ölçekli İmar  Planı  Değişikliği.

 

 

                                                                                                                              Soner ÇETİN                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

03.06.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI