06.02.2015 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

                                                                      

İ L A N

                                                                   

06 ŞUBAT 2015 CUMA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                          BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                         OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- Kadro İhdası.

 

2- Sözleşmeli Personellerin 2015  yılı için Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi.

 

3- Tahsis.

 

4- Tahsis.

 

 

                                                                                                                                                Soner ÇETİN

                                                                                                                                           Belediye    Başkanı              

  

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI