03 MAYIS ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                  T.C.

                                ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                         B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

                                                                           İ L A N

 

                                   03 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                            OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi 7713 ada, 1 nolu 14,301,02m² yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) adına tahsisine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                 Soner ÇETİN
                                                                                                               Belediye Başkanı

02.05.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI