8 EKİM PERŞEMBE 2015 MECLİC GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ  L  A  N

                                                               

08 EKİM 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Ilimiz Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 7014 ada, 6 parselde, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği.

 

 

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

07.10.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.V.S.MEYDAN

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI