05 TEMMUZ 2012 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

05 TEMMUZ 2012 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      Ödenek Aktarımı.

 

 

 

                                                                                         Ekrem   KANDEMİR  

                                                                                           Belediye Bşk. V.                

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI