02 MART 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi                                                                                    

02 MART 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2821 sayılı dosyasında 19.11.2015 tarihli          2015/2266 K Kararının görüşülmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi, 7328 ada 4 parselde 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği.

 

 

  1. 2016 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi.

 

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

01.03.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI