05 MAYIS 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi          

                                                           İ L A N                                                             

05 MAYIS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 6814 ada, 5 parselin İmar Planı hakkındaki Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/2796 E. 2016/21 Karar sayılı kararın görüşülmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,                     Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                      Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,                      Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Çukurova İlçe Belediyesi ilçe sınırlarında 15 metre ve üstü yollarda gerekli uygulamanın yapılarak yöresel ağaçların ve kent estetiğinin bütünlük oluşturmasının sağlanması.

 

  1. 3.      Belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan binek tipi hizmet aracına ihtiyaç duyulmadığından, Adana İli Karataş Belediyesine bedelsiz  hibe edilmesi.

 

 

                                                                                                                                      Soner ÇETİN          

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

04.05.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI