7 TEMMUZ SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

  

07 TEMMUZ 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.     İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Örcün Mahallesi, 135 ada,18 parselde 1/1000 Ölçekli İmar  Planı  Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.     İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada,                          5 parselde İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN                    
                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

 

06.07.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI