03 KASIM 2018 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                                                                                      

03 KASIM 2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Beyazevler Mahallesi İmar Sorunlarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN    
Belediye Başkanı

  

 

02.11.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI