06 NİSAN 2017 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                                                   

06 NİSAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan işlerin hak sahibi anlaşmasının ve ön protokolün onayı ile Çukurova Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi, 7809 ada 4 parsel ve Kurttepe(Belediyeevleri) Mahallesi 7014 ada 9 parselin ifrazı sonucunda oluşacak uygulama imar planında "spor tesisi "olan parselin Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisi.

 

  1. Kamu Yararına Tahsis.

 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonları Üye Seçimi.

 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Encümen Üyeleri Seçimi.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesi gereğince Belediyemiz 2016 Yılı Faaliyet Raporu.

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                      

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

05.04.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI