01.12.2014 Pazartesi Meclis Gündemi

                                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

01 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      Kamu Yararına Tahsise İlişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2-      Karaisali Belediyesine Bedelsiz Olarak Cenaze Nakil Aracı Hibe Edilmesi.

 

3-      Sözleşmeli Personellerin  2015 yılı için Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi.

 

4-      Geçici İşçi Vizesi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Soner ÇETİN        

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. S.EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI