01 SUBAT 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                  İ L A N

                                                               

      01 ŞUBAT 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- Belediyemizin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan yardımları yapabilmesi için Belediye Meclisince  Belediye Başkanına yetki verilmesi.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                      

                                                                                                                               Belediye Başkanı

  

28.01.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI