01 Şubat 2018 Meclis Gündemi

               T.C.
            ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

               B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

01 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 1.      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29.Maddesine göre çıkartılar 04.09.2014 tarih 77 sayılı ve ek olarak çıkartılan 05.12.2014 tarih ve 107 sayılı Meclis Kararlarının revize edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  

 

Soner ÇETİN  
           Belediye Başkanı

 

  

30.01.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI