04 EKİM 2011 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

04 EKİM 2011 SALI GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      2012 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi.

 

 

 

                                                                                                                      Ahmet IŞIK

                                                                                                                      Belediye Başkan V.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI