08.01.2015 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L IK

 

Konu : Meclis Gündemi                                                                            

 

 

08 OCAK 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, kız çocuklarına yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılmak üzere Belediyemizden tahsis talebine ait yer tespitinin yapılmasına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2-        Hayal Park içerisinde bulunan Belediyemiz tarafından işletilen işletmelerin, Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletmesinin devredilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

3-        02.09.2014 tarih ve 72 Nolu Meclis kararıyla kabul edilen 2015 yılında uygulanacak ücret tarifesindeki Çukurova İlçe Belediyesine ait mahalle gruplarının, 1.grubun iptal edilerek 3.gruba eklenmesi, 2.grubun iptal edilerek 4. gruba eklenmesine ilişkin Tarife, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

4-        Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mah. 7637 ada,                       3 parselin Yap- İşlet, Devret, Kâra  Ortak Ol yöntemiyle yapılmasına ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

5-        Kadro İhdası.

 

                                                                                                                                           Soner ÇETİN          

                                                                                                                                         Belediye Başkanı

07.01.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI