06 MART 2017 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                         

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

06 MART  2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-2017 Yılı Ek Ücret Tarifesi.

 

                                                                                                                                Soner ÇETİN                        

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

02.03.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI