2 Nisan 2012 Pazartesi Günü Meclis Gündemi

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

02 NİSAN 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

•1-      Tapunun Mahfesığmaz Mahallesi, 21.L-II pafta, 6062 ada, 6 parselin imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Sanat,  Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2012

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

            Başkan Yardımcısı A. ÖZKUL

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI