08 HAZİRAN 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                           

08 HAZİRAN 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 7081 ada, 1 ve 5 parselde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı hakkında Adana 1.İdare Mahkemesinin Esas 2015/825, K:2016/271 sayılı 17.03.2016 tarihli iptal kararı.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada, 5 parselde 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği.

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                    Soner ÇETİN                       

                                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

07.06.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI