02.TEMMUZ 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                              02 TEMMUZ 2013  SALI GÜNÜ SAAT 17'00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Kireçocağı Mahallesi, N34-D-25-B-2-D pafta,       7721 ada, 1 nolu parselin İmar Planı Değişikliği.

 

2-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Kurttepe Mahallesi, N34-C-16-D-4-D pafta, 6566 ada, 1 nolu parselde bulunan alanda yapılan park alanına                            “Güney Rotary Parkı” isminin verilmesi.

 

                                                                                                                             Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                           Belediye Başkanı

                                                                                                                                                      

 

01.07.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı A. ÖZKUL

ÇUKUROVA BELEDIYESI