02.06.2015 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

02 HAZİRAN 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

                           

 

 

 

1- İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun  Salbaş Mahallesi, 636 parselde 1/1000 Ölçekli İmar  Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Soner ÇETİN     

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

01.06.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI