03 MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

03 MAYIS 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 6388 ada                           1 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan spor tesisinin (Gündüz Tekin Onay Spor Tesisi) tahsis süresi dolduğundan 20 yıllığına Türkiye Futbol Fedarasyonu adına tekrar tahsis edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

  

 

Soner ÇETİN      
Belediye Başkanı

  

 

02.05.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI