7 MART 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

07 MART 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapunun Yurt Mahallesi, 6223 ada,                 1 Nolu Parselde yapılmakta olan çocuk ve dinlenme parkına, Yeni Baraj Lions Çocuk Dinlenme Parkı İsminin verilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

2-      Tapunun Mahfesığmaz Mahallesi, 21.L-II pafta, 6062 Ada, 6 Parselin İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

 

05.03.2012

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

                Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI