10 MAYIS 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                               T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                                10 MAYIS 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 11'00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM    

 

1-      Ücret Tarifesi.

2-      Belediyemiz 2012 Yılı Kesin Hesabına İlişkin Hesap İnceleme, Plan Bütçe, Tarife, Kanunlar, İmar, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Tüketiciyi Koruma Komisyon Raporu.

 

                                                                                                              Ekrem KANDEMİR

                                                                                                             Belediye Başkan V.

                                                                                                                                                                                                                                           

09.05.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

   Başkan Yardımcısı A. ÖZKUL

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI