04 OCAK 2017 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

04 OCAK  2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Çukurova Belediyesi Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı ücreti.
  2. 2.      5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi hükümleri uygulanmak şartı ile Belediyemizin borçlarının ödemelerinde kullanılmak üzere 12.300.000,00.TL (OnikimilyonüçyüzbinTürklirası) Borçlanma yapılması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesine ilişkin Plan Bütçe, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. 3.       Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 7629 ve 7630 adalara ilişkin plan değişikliğine askı süresinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütçe, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  4. 4.      Denetim Komisyonu Üye Seçimi.
  5. 5.      1 adet 1 dereceli T.H sınıfına dahil Mühendis, 1 adet 8 dereceli T.H sınıfına dahil Teknisyen ve 1 adet 8 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Çocuk Eğiticisi kadrolarının ihdas edilmesi.
  6. 6.      13/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 1 dereceli T.H sınıfına dahil Mühendis, 1 adet 8 dereceli T.H sınıfına dahil Teknisyen ve 1 adet 8 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Çocuk Eğiticisi kadroları istihdam edileceğinden, aylık ücretlerinin 2017 yılı için belirlenmesi.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

03.1.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI