02 EKİM 2017 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

02 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1. 2018 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe, İmar,  Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma,                                 Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

2. 2018 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifelerine ilişkin Tarife,                 Plan Bütçe, İmar,  Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma,  Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 29.Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyesi Seyhan ŞEKERÖZ'ün Belediye Meclis Üyeliğinin düşürülmesi.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI