01 MART 2018 MECLİS GÜNDEMİ

  T.C.

   ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

   B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

01 MART 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK 

 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Adana İli, Çukurova İlçesi sınırları içerisinde son onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişen muhtelif yerlerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.

  

 

 

Soner ÇETİN     
                  Belediye Başkanı

 

 

 26.02.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI