8 MAYIS PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                                    İ L A N

 

08 MAYIS  2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.    2016 Mali Yılı Gider Gelir Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.    Kireçocağı(Belediyeevleri) Mahallesi, 7002 ada 6 parsel nolu 69.723m² hissenin tamamının Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsisinin yapılarak tahsis süresinin belirlenmesi.

 

 

 

                                                                                                                    Soner ÇETİN                      
                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

05.05.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI