04 MART CUMA 2016 MECLİS

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                   

    04 MART 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                    BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 99 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2821 sayılı dosyasında 19.11.2015 tarihli          2015/2266 K Kararının görüşülmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2016 tarih ve 39 sayılı kararına uygun 1/1000 ölçekli İmar Planına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. Çukurova Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 38 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2015/245 sayılı dosyasında 12.01.2016 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararının görüşülmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  4. Çukurova Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarih ve 27 sayılı kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2013/1506, 2015/2310 karar sayılı dosyasında 25.11.2015 tarihli yürütmeyi durdurma kararının görüşülmesi.
  5. Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan yardımları yapabilmesi için Belediye Başkanının yetkilendirilmesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                              Soner ÇETİN             
                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

03.03.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI