02 ŞUBAT 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

                                                               

02 ŞUBAT 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                   BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Çukurova Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 99 sayılı Kararı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2821 sayılı dosyasında 19.11.2015 tarihli 2015/2266 K Kararının görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

01.02.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI