7 EKİM ÇARŞAMBA 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                         

Konu : Meclis Gündemi          

İ  L  A  N

                                                               

07 EKİM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Ilimiz Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi, 6462,6463,6464 ve 6465 adalarda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği.

 

                                                                                                         

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                      

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

06.10.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

                                                      

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI