03 AĞUSTOS 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

03 AĞUSTOS 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5071 ada 1 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının değerlendirilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100.Yıl Mahallesi 1 nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının isminin”Şehit Piyade Er Erkut ÇELEBİ Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN 
    Belediye Başkanı

 

 

 

 

02.08.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI