02 MART 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

                                                            

02 MART 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe(Belediyeevleri) Mahallesi 7045 ada 1 parselin Maliye Hazinesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) adına tahsis edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

Soner ÇETİN    
        Belediye Başkanı

  

 

01.03.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI