06 EKİM 2011 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

06 EKİM 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      2012 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifesi.

ÇUKUROVA BELEDIYESI