17 NİSAN 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

17 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 3 Asil 2 Yedek Üyenin Seçimi.

 

2-      Çukurova Belediyeler Birliğine 5 Asil 2 Yedek Üyenin Seçimi.

 

3-      Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

 

 

                                                                                                                          Soner ÇETİN                   
                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

16.04.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI