04 AĞUSTOS 2018 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                                                                                      

04 AĞUSTOS 2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçesi Şambayadı Mahallesi 4886 ada 1 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN
        Belediye Başkanı

 

 

 

 

02.08.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI