15 NİSAN 2014 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                         B A Ş K A N L I K

                                                  15 NİSAN 2014 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMİ

 

1-      Müdürlük İhdası.

2-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeleri seçimi.

 

                                                                                                                                             Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

14.04.2014

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.YAVUZ

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI