03 EKİM 2018 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                                                                                      

03 EKİM 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.     Çukurova İlçesi, Karalarbucağı(Beyazevler) mahallesi 7348 ada 5 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

2.    15/10/2018-31/12/2018 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 3 dereceli Ekonomist kadrosu istihdam edileceğinden 2018 yılı için aylık ücretinin belirlenmesi.

 

3.    Türk Diyanet Vakfı Adana Şubesinin yardım talebi.

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

02.10.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcıs M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI