4 NİSAN 2015 MECLİS GÜNDEMİ

       T.C.

ADANA İLİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 B A Ş K A N L I K

                                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

     04 NİSAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1.      İlimiz Çukurova İlçesi sınırlarında alınacak yapı ruhsatlarında engelli vatandaşlarımızla ilgili düzenlemeler.
  2.      Denetim Komisyon Raporu.
  3.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemiz 2015 Faaliyet Raporu.

 

 

                                                                                                                            Soner ÇETİN     
                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

30.03.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI